Menu
ขนส่ง เรียกปรับ เเท็กซี่ตกเเต่งเครื่องรางเต็มรถ พร้อมแก้ไขถอดออก

ขนส่ง เรียกปรับ เเท็กซี่ตกเเต่งเครื่องรางเต็มรถ พร้อมแก้ไขถอดออก

 

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพรถแท็กซี่ ตกแต่งเครื่องรางของขลังภายในห้องผู้โดยสารเต็มรถ นั้น
กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก พิจารณาแล้วพบว่าการประทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 เพิ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่ายกายหรือจิตใจของผู้อื่น โดยพบว่า เป็นรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทษ-8758 กรุงเทพมหานคร มีสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง วันสิ้นภาษี 3 เมษายน 2564 และมีนายวิชัย ชินวงษ์ ผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว
 
 
 
ทั้งนี้ นายวิชัย ชินวงษ์ ให้การยอมรับว่าได้กระทำความผิดจริง จึงได้ลงโทษเปรียบเปรียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาท และให้แก้ไขถอดสิ่งต่างๆ ที่ตบแต่งออก พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมการเป็นผู้ให้บริการรถสาธารณะที่ดีเป็นเวลา 3 ชั่วโมง
 
 
 
ขอบคุณข้อมูล -สวพ.FM91


บทความแนะนำ